Övriga (28 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Stiftelsen O Andersson donationsfond, Askeröd
Stiftelsen Tösslandagården
Begravningsombud
Styrelsen för Lilla Edets Företagscentrum
Företagscentrum ekonomiska förening
Företagscentrum, revisorer, ekonomisk förening
Folkets hus, ekonomisk förening
Folkets Hus Lilla Edets förvaltning
Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige
Göteborgsregionens förbundsstyrelse
GR styrgruppen för arbetsmarknad
GR Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad
GR styrgruppen för social välfärd
GR Utbildningsgruppen
Gruppledare
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommuninvest
Lantmäteriförrättningar tätort, jord- och skogsbruk
Styrelsen för Leader Göta Älv
Nämndemän i Vänersborgs tingsrätt
Kommunala pensionärsrådet
Revisorer för granskning av kommunens verksamhet
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Revisor för samordningsförbundet Thn, Lilla Edet och Grästorp
Tolkförmedling Väst
Göta Älvs Vattenvårdsförbunds årsstämma
Vigselförrättare