Julia Färjhage (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-795424 (mobil)
0520-659597, 0730-911358 (arbete)

Postadress:
Torskog 106 463 93 VÄSTERLANDA
(bostad)

E-post:
julia.farjhage@lillaedet.se

Bild på Julia Färjhage

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bolagsstämma Edethus (aktier) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Lefab (aktier) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgsregionens förbundsstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för Lilla Edets Företagscentrum Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31