Annette Fransson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0704-770408 (mobil)

E-post:
annette.fransson@lillaedet.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bolagsstämma Edethus (aktier) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Bolagsstämma Lefab (aktier) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förvaltningshögskolans råd för forskning och utbildning Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
GR styrgruppen för arbetsmarknad Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala pensionärsrådet Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för Lilla Edets Företagscentrum Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31