Bjarne Färjhage (C)

Kontaktinformation

E-post:
Bjarne.Farjhage@lillaedet.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Lantmäteriförrättningar tätort, jord- och skogsbruk God man 2019-01-01 - 2022-12-31