Jacob Andersson (C)

Kontaktinformation

E-post:
Jacob.Andersson@lillaedet.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-31 - 2022-10-14
Lantmäteriförrättningar tätort, jord- och skogsbruk God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Tösslandagården Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnden Ordförande 2019-06-17 - 2022-12-31