Jörgen Andersson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-6977013 (mobil)

E-post:
jorgen.andersson@lillaedet.se

Bild på Jörgen Andersson

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bolagsstämma Soltak AB Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Företagscentrum ekonomiska förening Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Gruppledare Gruppledare 2019-01-01 - 2022-12-31
Göta Älvs Vattenvårdsförbunds årsstämma Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommuninvest Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31