Carin Thorén-Hansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-4546791 (bostad)
070-4546791 (mobil)
070-4546791 (arbete)

E-post:
Carin.Thoren-Hansson@lillaedet.se

Bild på Carin Thorén-Hansson

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-04-08 - 2022-12-31