Anders Willgard (SD)

Kontaktinformation

E-post:
anders.willgard@lillaedet.se

Bild på Anders Willgard

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-02-08 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lantmäteriförrättningar tätort, jord- och skogsbruk God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31