Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen brukar liknas vid "kommunens regering". Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer bl a ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.