Lantmäteriförrättningar tätort, jord- och skogsbruk

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Burås Mona Socialdemokraterna God man 1
Andersson Jacob Centerpartiet God man 2
Freiholtz Andreas Sverigedemokraterna God man 3