Göta Älvs Vattenvårdsförbunds årsstämma

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Burås Mona Socialdemokraterna Ombud 1
Freiholtz Andreas Sverigedemokraterna Ersättare 2